Portfolio

portfolio

tanssitaiteilija, FT Hanna-Maija Pääkkönen

Taide on toisin näkemistä.
Sotkusta voi syntyä taikuutta.

Olen tanssitaiteilija, utelias liikkeen kokija ja monialainen kulttuurin ammattilainen. Työskentely otteeni on tutkiva, antropologinen ja kantaaottava. Taiteellinen toiminta on minulle sekä kommunikaatiota, tiedontuotantoa että elettyjen tilojen ja kokemusten jäsentämistä. Tämän lisäksi taide on minulle itseisarvo, joka mahdollistaa toisinnäkemisen ja kokemisen.

Akateemiselta koulutukseltani olen kulttuurintutkimukseen erikoistunut filosofian tohtori. Työni pohjaa usein taiteen ja tieteen rajapinnoilla liikkumiseen sekä niiden ylittämiseen ja yhdistämiseen. Keskeinen osa taiteellista praktiikkaani ovat esittämisen kontekstin huomioiminen ja taiteen tekemisen prosessien näkyväksi tuominen. Käsittelen työssäni usein myös performatiivisuutta, tilaa, seksuaalisuutta ja ruumiillisuutta sekä niille annettua tilaa yhteiskunnassa. Haastan työskentelyssäni myös tanssitraditioiden fyysisiä ihanteita ja sukupuoli- ja seksuaalisuusstereotypioita.

Viime vuosina olen työskennellyt erityisesti osallistavan taiteen parissa ja kehittänyt erilaisten joukkoistamismenetelmien käyttöä tanssitaiteen alalla. Virtuaalisuus työskentelyvälineenä ja tilana sekä sen luomat mahdollisuudet ja mahdottomuudet kiehtovat minua. Tanssitaideteosten lisäksi viimeisiimpiin töihini lukeutuvat muun muassa nuorten latinalaisamerikkalaisten taiteilijoiden töitä esittelevä virtuaalinen taidenäyttely Plataforma Virtual de Arte ja nuorten tanssitaideprojekti Made by Us.

Keväällä 2020 työskentelin kolme kuukautta Koneen Säätiön tukemana kotiresidenssissä kehittäen virtuaalisia praktiikoita osallistavan tanssitaiteen alalla. Yleisö osallistui työskentelyyni prosessin aikana seuraamalla työskentelyäni ja jakamalla minulle omia kokemuksiaan ja huomioitaan. Jatkan edelleen työtä keräämäni materiaalin ja residenssissä heränneiden ideoiden ja kysymysten äärellä.


Valikoidut työt

Decent Women – Kunnolliset naiset

2020-

Decent Women on kahden taiteilijan yhteistyön tulos. Nykytaiteilija Katriina Haikala sekä tanssitaiteilija ja koreografi Hanna-Maija Pääkkönen, naiset, feministit, äidit ja yrittäjät, tutkivat naisille sallittua tilaa yhteiskunnassa “sopivuuden” käsitteen sisällä.

Taiteilijat kartoittavat tilan, jossa naiset nähdään “kunnollisina” ja siksi hyväksyttyinä ja arvostettuina yhteiskunnassa. Tanssin ja piirustuksen vuorovaikutus tuo esiin naisille asetetut säännöt, ristiriidat ja rajoitukset, joita korostetaan kysymyksillä vallasta ja tahdosta.

Taiteilijat tutkivat äitiyden, seksuaalisuuden, voiman ja ruumiillisuuden rajapintoja monipuolisen interaktiivisen esityksen kautta, joka haastaa sekä esiintyjät itsensä että yleisön.

Kuvat: Martina Näreharju

Textual Motion at the Box

Galleria Forum Box, Helsinki 5/2019

Textual Motion at the Box tutki kohtaamista: ohimeneviä hetkiä, jotka muuttuivat merkityksellisiksi kohtaamisiksi. Näistä hetkistä elämään jääneet tarinat kääntyivät lausutuiksi runoiksi,  jotka tulkittiin tunteiksi liikkeen kautta .

Teos yhdisti joukkoistamis-menetelmillä kerättyjä yleisön tarinoita, algoritmirunoutta, lausuntaa ja tanssi-improvisaatiota. 

Hanke tuotti myös yleisön tarinoihin pohjaavan runoilija Henrik Pathiranen kollaasirunoteoksen  “ennen kuin löysimme yhtäkkiä liikkeen”.

Ohjaus, koreografia, konsepti ja tuotanto / Hanna-Maija Pääkkönen

Apulaisohjaaja / Alejandro Flores Monroy

Teksti / Henrik Pathirane

Liike / Elina Valtonen, Meri-Tuuli Hirvonen, Veera Leppänen, Taru Miettinen, Hanna-Maija Pääkkönen

Ääni / Outi Ikonen, Heikki Mäkäräinen

Puvustus / MInna Paussu, Minna Paussu Design

Kuvat: Martina Näreharju

Womenhood // Humanhood

Stoa, Helsinki 5/2018

Sooloteos käsitteli sosiaalisia etuoikeuksia ja naisen oikeutta tulla nähdyksi ja saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa. Teos kuljetti katsojan naisena olemiseen  moninaisten ruumiillistumien kautta.

Teos on rakennettu Pääkkösen omaelämäkerrallisesta materiaalista; teoksen pohjan  ovat muodostaneet päiväkirjat, runot ja henkilökohtaiset muistiinpanot sukupuolen määrittelemistä tai rajoittamista hetkistä ja tilanteista.

Taiteilija peilasi henkilökohtaisia ​​kokemuksiaan laajempiin sosiaalisiin keskusteluihin, käyttäen konseptuaalisena lähtökohtanaan  antropologi Roberto DaMattan dikotomiaa sosiaalisista universumeista:  koti vs katu, yksityinen vs. julkinen. Teos sijoitti liikkeellistettyjä kokemuksia näille alueille piirtäen näin kuvaa sukupuolittuneista sosiaalisista hierarkioista.

Koreografia, tanssi, puvustus, lausunta: Hanna-Maija Pääkkönen

Valosuunnittelu: Milka Salonen

Äänitekniikka: Juho Pääkkönen

Kuvat: Martina Näreharju

it’s our time to listen – on meidän aikamme kuunnella

2019 –

On meidän aikamme  kuunnella on kahden tanssitaiteilijan, Hanna-Maija Pääkkösen ja Alejandro Flores Monroyn kokeellinen duettoprojekti. Teokset tutkivat ihmiskontaktia ja sen puutetta eletyissä tiloissa ja sitä, miten kohtaaminen ja kohtaamattomuus vaikuttavat olemisen tapaamme.

Taiteilijat tulkitsevat olemisen ja kohtaamisen kokemuksia ja  epävarmoja positioita, joissa me ihmisinä elämme suhteessa toisiimme. Rakennetut teokset ovat ainutkertaisia ajassa, paikassa ja tilassa. Esityspaikkana voi toimia julkinen tila, katu, naapuruston yhteinen takapiha tai virtuaalinen yhteys. Teokset pohjautuvat jatkuvasti muuttuviin ja päivittyviin materiaaleihin, joita taitelijat keräävät kaupungeista, joissa he ovat asuneet ja työskennelleet. 

Duo on tähän mennessä työskennellyt Helsingistä, Mexico Citystä, Managuasta ja Los Angelesista kerättyjen materiaalien kanssa. 

Kuvat: Textual Motion Company & Klaus Elfving

Jäljet ihoni alla – videoteos

2019-2020

Teos ottaa kantaa piilotettuun lähisuhdeväkivaltaan ihmissuhteissa. Se tekee näkyväksi ja konkretisoi ja ruummiillistaa psykologisen väkivallan ulkoisesti näkymättömät jäljet.

Taiteilijan tavoitteena on validoida, tuoda nähtäväksi ja konkretisoida lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden naisten usein huomiotta jätetyt kokemukset.

Hankkeeseen osallistui 13 eri-ikästä ja erilaisista taustoista tulevaa naista,  jotka asuvat Suomen pääkaupunkiseudulla. Jotkut heistä ovat jo lähteneet suhteesta, jotkut heistä elävät siinä edelleen. 

Naiset jakoivat tarinansa matkastaan ​​ja kokemuksistaan ja osallistuivat myös teoksen visuaalisen ilmeen suunnitteluun. Heidän äänensä, Pääkkösen tulkitsemana, ovat rakenteilla olevan teoksen ydin. Videoteos valmistuu syksyllä 2020. 

Koreografia, tanssi, konsepti, editointi: Hanna-Maija Pääkkönen

Kuvaus: Alejandro Flores Monroy

MUA: Tuija Hellas

Kuvat teoksen videoinnista. Videoteos valmistuu syksyllä 2020.

Boxed Up!

STOA, Helsinki 5/2018

Boxed up! purki ja rikkoi tanssijuuden stereotypioita ja normeja – sukupuoli, ikä, koko, ulkonäkö ja seksuaalisuus haastettiin teoksessa.

Teos toi lavalle ammattilaisten lisäksi ryhmän moninaisista taustoista tulevia ja monin eri tavoin identifioituvia tanssinharrastajia. 

Koreografia, puvustus: Hanna-Maija Pääkkönen

Valosuunnittelu: Milka Salonen

Äänitekniikka: Juho Pääkkönen

Kuvat: Martina Näreharju

taiteellista työtäni ovat tukeneet