Portfolio

portfolio

tanssitaiteilija, FT Hanna-Maija Pääkkönen


Sotkusta voi syntyä taikuutta.

Olen tanssitaiteilija, utelias liikkeen kokija ja monialainen kulttuurin ammattilainen. Työskentely otteeni on tutkiva, antropologinen ja kantaaottava. Taiteellinen toiminta on minulle sekä kommunikaatiota, tiedontuotantoa että elettyjen tilojen ja kokemusten jäsentämistä. Tämän lisäksi taide on minulle itseisarvo, joka mahdollistaa toisinnäkemisen ja kokemisen.

Akateemiselta koulutukseltani olen kulttuurintutkimukseen erikoistunut filosofian tohtori. Työni pohjaa usein taiteen ja tieteen rajapinnoilla liikkumiseen sekä niiden ylittämiseen ja yhdistämiseen. Keskeinen osa taiteellista praktiikkaani ovat esittämisen kontekstin huomioiminen ja taiteen tekemisen prosessien näkyväksi tuominen. Käsittelen työssäni usein myös performatiivisuutta, tilaa, seksuaalisuutta ja ruumiillisuutta sekä niille annettua tilaa yhteiskunnassa. Haastan työskentelyssäni myös tanssitraditioiden fyysisiä ihanteita ja sukupuoli- ja seksuaalisuusstereotypioita.

Viime vuosina olen työskennellyt erityisesti osallistavan taiteen parissa ja kehittänyt erilaisten joukkoistamismenetelmien käyttöä tanssitaiteen alalla. Tällä hetkellä minua kiinnostavat erityisesti kaupunkitilan elävöittäminen taiteen keinoin ja virtuaalisuus työskentelyvälineenä sekä tilana.

Tanssitaideteosten lisäksi viimeisiimpiin töihini lukeutuvat muun muassa nuorten latinalaisamerikkalaisten taiteilijoiden töitä esittelevä virtuaalinen taidenäyttely Plataforma Virtual de Arte sekä nuorten tanssitaideprojekti Made by Us.


Valikoidut työt

Decent Women – Kunnolliset naiset

2020-2021

Decent Women on kahden taiteilijan muodostaman työryhmän teos, jossa työryhmän jäsenet, tanssitaiteilija ja koreografi Hanna-Maija Pääkkönen sekä nykytaiteilija Katriina Haikala, tutkivat yhteiskunnan naisille sallimaa tilaa ja hyväksyttyä käytöstä voimakkaasti sukupuolittuneen ‘säädyllisyyden’ käsitteen puitteissa.

Taiteilijat haastavat tilan, jossa naisoletettujen käytöstä kontrolloidaan ja säädellään häpeän tunteen ja kunnollisuuden nimissä. Teos tutkii vaatimusta säädyllisyydestä, ja sitä miten säädyllisyys suhteutuu hyväksytyksi ja arvostetuksi tulemiseen yhteiskunnassa.  

Taitelijoiden luomat kohtaukset avaat katsojalle näkökulmia naiseuden mahdottomuuteen läpi historian aina modernista suomalaisesta yhteiskunnasta klassisen kuvataiteen kuvastoon muuttaen performanssiksi niin Botticellin Venuksen syntymän kuin 1800-luvun perhepotretit. 

Decent Women teos kantaesitettiin Galleria Forum Boxissa syyskuussa 2021.

Kuvat: Martina Näreharju ja Alex Mervereux

Moving Recollections Part 1.

2021

Moving Recollections Part 1. on osa kaupunkitilassa elävää Hanna-Maija Pääkkösen kokeellista teossarjaa.

Ensimmäinen kokeilu, kahden tanssijan duetto, esitettiin tyhjässä liiketilassa Helsingin Kaisaniemessä toukokuussa 2021.

Ohi kulkijat, paikalle pysähtyneet katsojat katsojat ja liikenne kuvittivat teosta liikkuvan heijastuksen tavoin.

Duetossa tanssivat Hanna-Maija Pääkkönen ja Alejandro Flores Monroy.

Kuvat: Katriina Haikala

Textual Motion at the Box

2019

Textual Motion at the Box yhdisti joukkoistamis-menetelmillä kerättyjä yleisön tarinoita, algoritmirunoutta, lausuntaa ja tanssi-improvisaatiota.

Teos tutki kohtaamista: ohimeneviä hetkiä, jotka muuttuivat merkityksellisiksi kohtaamisiksi. Näistä hetkistä elämään jääneet tarinat kääntyivät lausutuiksi runoiksi,  jotka tulkittiin tunteiksi liikkeen kautta .

Hanke tuotti myös yleisön tarinoihin pohjaavan runoilija Henrik Pathiranen kollaasirunoteoksen  “ennen kuin löysimme yhtäkkiä liikkeen”.

Teos kantaesitettiin Galleria Forum Boxissa Helsingissä toukokuussa 2019.

Ohjaus, koreografia, konsepti ja tuotanto / Hanna-Maija Pääkkönen

Apulaisohjaaja / Alejandro Flores Monroy

Teksti / Henrik Pathirane

Liike / Elina Valtonen, Meri-Tuuli Hirvonen, Veera Leppänen, Taru Miettinen, Hanna-Maija Pääkkönen

Ääni / Outi Ikonen, Heikki Mäkäräinen

Puvustus / MInna Paussu, Minna Paussu Design

Kuvat: Martina Näreharju

Womenhood // Humanhood

2018

STOA:ssa kantaesitetty sooloteos käsitteli sosiaalisia etuoikeuksia ja naisen oikeutta tulla nähdyksi ja saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa. Teos kuljetti katsojan naisena olemiseen  moninaisten ruumiillistumien kautta.

Teos on rakennettu Pääkkösen omaelämäkerrallisesta materiaalista; teoksen pohjan  ovat muodostaneet päiväkirjat, runot ja henkilökohtaiset muistiinpanot sukupuolen määrittelemistä tai rajoittamista hetkistä ja tilanteista.

Taiteilija peilasi henkilökohtaisia ​​kokemuksiaan laajempiin sosiaalisiin keskusteluihin, käyttäen konseptuaalisena lähtökohtanaan  antropologi Roberto DaMattan dikotomiaa sosiaalisista universumeista:  koti vs katu, yksityinen vs. julkinen. Teos sijoitti liikkeellistettyjä kokemuksia näille alueille piirtäen näin kuvaa sukupuolittuneista sosiaalisista hierarkioista.

Kuvat: Martina Näreharju

Koreografia, tanssi, puvustus, lausunta: Hanna-Maija Pääkkönen

Valosuunnittelu: Milka Salonen

Äänitekniikka: Juho Pääkkönen

it’s our time to listen – on meidän aikamme kuunnella

2019 –

On meidän aikamme  kuunnella on kahden tanssitaiteilijan, Hanna-Maija Pääkkösen ja Alejandro Flores Monroyn kokeellinen ja jatkuva duettoprojekti. Pienoisteokset tutkivat ihmiskontaktia ja sen puutetta eletyissä tiloissa ja sitä, miten kohtaaminen ja kohtaamattomuus vaikuttavat olemisen tapaamme.

Rakennetut teokset ovat ainutkertaisia ajassa, paikassa ja tilassa. Esityspaikkana voi toimia julkinen tila, katu, naapuruston yhteinen takapiha tai virtuaalinen yhteys. Teokset pohjautuvat jatkuvasti muuttuviin ja päivittyviin materiaaleihin, joita taitelijat keräävät kaupungeista, joissa he ovat asuneet ja työskennelleet. 

Duo on tähän mennessä työskennellyt Helsingistä, Mexico Citystä, Managuasta ja Los Angelesista kerättyjen materiaalien kanssa. Esityksiä on toteutettu Mexico Cityssä ja Helsingissä.

Kuvat: Textual Motion Company & Klaus Elfving

Boxed Up!

2018

Boxed up! purki ja rikkoi tanssijuuden stereotypioita ja normeja – sukupuoli, ikä, koko, ulkonäkö ja seksuaalisuus haastettiin teoksessa.

Teos toi STOA:n lavalle ammattilaisten lisäksi ryhmän moninaisista taustoista tulevia ja monin eri tavoin identifioituvia tanssinharrastajia. 

Koreografia, puvustus: Hanna-Maija Pääkkönen

Valosuunnittelu: Milka Salonen

Äänitekniikka: Juho Pääkkönen

Kuvat: Martina Näreharju

taiteellista työtäni ovat tukeneet

%d bloggers like this: