#kotiresidenssi

Työskentelin keväällä 2020 kolme kuukautta Koneen Säätiön tukemana kotiresidenssissä. Jakson aikana tutkin tanssitaiteilijan mahdollisuuksia virtuaaliseen työskentelyyn erilaisten yleisöjen kanssa. Yleisöllä oli mahdollisuus seurata työskentelyäni videopäiväkirjojen ja live streamien välityksellä. Yleisö myös lähetti minulle kommentteja ja ajatuksia liittyen työskentelyyni osallistumiseen ja sen herättämiin tunteisiin ja kokemuksiin. Syntyi keskusteluja ja pohdintaa ruumiillisuudesta, sen kokemisesta poikkeustilassa, läsnäolosta ja sosiaalisista kontakteista ja yhteisöistä.

Residenssin aikana aloin rakentaa teosta joka käsittelee virtuaalista tilaa, ja ruumiillisuuden sekä läsnäolon kokemusta tilassa. Residenssin pohjalta syntyi myös essee sarjan runko, joka käsittelee taiteen tekemisen kontekstin, sosiaalisen praktiikan ja virtuaalisuuden teemoja. Jatkan edelleen työskentelyäni tämän monisyisen kokonaisuuden parissa.
työskentelyni residenssissä mahdollisti Koneen Säätiö

%d bloggers like this: